RUS - Repertoarutveckling för sångare och musikalartister hösten 2013.

Vad är RUS - repertoarutveckling för sångare och musikalartister?
Verksamheten riktar sig till yrkesverksamma sångare och musikalartister som arbetar med noterad musik tillsammans med en pianist. Målet för verksamheten är att öka möjligheterna till mer arbete både nationellt och internationellt för yrkesverksamma sångare och musikalartister.

Inom RUS arbetar du tillsammans med en pianist med din aktuella repertoar, 50 min/gång. RUS är inte sånglektioner eller röstträning.

Även under hösten kommer träffar med samtal att arrangeras kring aktuella ämnen för sångare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det blir även 1-2 masterclasses under hösten.

För närvarande deltar 64 sångare och musikalartister i RUS. Verksamheten finns under hösten 2013 i Stockholm (Sigtunagatan 16) samt en försöksverksamhet i Malmö (för redan antagna till RUS i Malmö).

Arbetsgrupp
RUS har en arbetsgrupp som behandlar ansökningarna till RUS, arbetsgruppen lämnar därefter förslag till Musikalliansens verksamhetsledare som fattar beslut om vilka som antas. Arbetsgruppen 2013 består av Stefan Nymark, pianist, Michael Engström, pianist, Gunnel Bohman, operasångerska och coach, och Martyna Lisowska Söderberg, musikalartist (anställd i Musikalliansen).
Behörighet
För att bli antagen till repetition med pianist ska du kontinuerligt ha arbetat och livnärt dig som sångare under de tre senaste åren. Dispens från treårsregeln kan ges till nyligen utexaminerade sångare. Du ska också vara utbildad vid någon av operahögskolorna/gått musikalutbildningen vid Högskolan för scen och musik i Göteborg eller solistutbildad vid någon av musikhögskolorna eller motsvarande utomlands. I särskilda fall kan även en väldokumenterad yrkesbakgrund vara meriterande.

Ansökan
I ansökan är det viktigt att det klart framgår hur mycket du har arbetat de tre senaste åren, dvs:
- var du har arbetat (arbetsgivare)
- vilka roller/uppdrag du har haft samt antal föreställningar
- hur många spel-/sångtillfällen du har haft med enstaka konserter
- vad du har på gång framöver 2013-2014.

Endast CV eller artistbiografi godkänns inte i ansökan då det ofta är svårt för arbetsgruppen att bedöma graden av yrkesverksamhet enbart utifrån dessa. Mer information om ansökan finns i ansökningsformuläret som finns tillgängligt på Musikalliansens hemsida från den 14 juni.

Pianister:
Stefan Nymark, Stockholm
Samuel Skönberg, Stockholm
Ola Ottosson, Stockholm
Gustaf Asplund, Stockholm

Kostnad
Instudering med pianist: 150 kr/50 min.
Seminarier och samtal är kostnadsfria.

Information
För mer information kontakta:
Daniel Greayer
08-402 28 56
070-843 00 43