Välkommen

Omslagsbild

Musikalliansens huvuduppdrag är att inom det offentligt stödda musikområdet erbjuda en anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Musikalliansen stödjer även frilansande musiker genom kompetensutveckling, seminarier och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen ägs av Svensk Scenkonst, Musikerförbundet, Symf, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt bidrag via Statens Kulturråd.

Kansliet är stängt på måndagar.

Musikalliansen har ingen planerad anställningsomgång 2020.