Kurser & Seminarier Hösten 2023

Nu är höstens kurser öppna för anmälningar! 

Bland annat erbjuds: AI & Musiken, Skapa proffsiga filmklipp med mobilen, Kurser i Logic Pro X, Din Frilansekonomi, Strategisk kommunikation och mycket mer!

Höstens kurser & Seminarier

 

Kort om oss

Musikalliansens huvuduppdrag är att inom det offentligt stödda musikområdet erbjuda en anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Musikalliansen stödjer även hela det fria musiklivet genom kompetensutveckling och aktiviteter som stärker utövarnas möjligheter på arbetsmarknaden samt bidrar till branschens kompetensförsörjning. Insatserna är öppna för alla frilansande, professionella musiker.

Musikalliansen ägs av Svensk Scenkonst Musikerförbundet Symf Scen & Filmoch Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt bidrag via Statens Kulturråd.

Prenumerera på Musikalliansens nyhetsbrev för framtida uppdateringar.