RUS - Masterclass med Gunnel Bohman

"Från allmän till specifik" - en coachande masterclass med Gunnel Bohman

Du som vill vara med och arbeta i en coachande masterclass bör ha kommit en bit på väg på din professionella sångarbana. I mitt sätt att arbeta utgår jag ifrån en artists specifika behov och försöker lägga upp undervisningen utifrån det. Fokus ligger på att hjälpa sångaren i sin strävan att hitta sitt eget uttryck i sitt artisteri. Att frigöra uttrycket så att det blir specifikt, inte allmänt!

Då och då kommer jag även att vända mig till åhörarna för att plocka upp frågor och funderingar som kan uppstå under arbetets gång.
Gunnel Bohman

Pianist: Johan Ullén

Aktiva deltagare: Yrkesverksamma professionella klassiska sångare eller operasångare, ej studenter.
Åhörare: Alla sångintresserade, pedagoger, studenter.
Kostnad:
Aktiva deltagare: 400 kr
Åhörare: Fritt inträde

Urvalet av de anmälda görs av Gunnel Bohman i samråd med Musikalliansen.
För mer information om masterclassen kontakta Gunnel Bohman 070-305 00 65

För dig som inte är antagen till RUS under hösten och vill delta aktivt i masterclassen behövs ett CV där du beskriver din yrkesverksamhet och utbildning. För aktiva inom RUS behövs ingen ytterligare info, dock måste du skicka in en anmälan.

Även du som deltar som åhörare behöver anmäla dig, skriv vilken dag/dagar du vill medverka som åhörare.