Viking
RUS - löpande ansökan höst 2015

NYHET - LÖPANDE ANSÖKAN
Från och med hösten 2015 kommer det att vara möjligt att löpande ansöka om deltagande i RUS. Referensgruppen kommer på distans att ha möjlighet att bedöma ansökningarna som kommer att godkännas/avslås löpande. Tipsa gärna kollegor om verksamheten, de kan ansöka via: rus.musikalliansen.org

ALLMÄNT
Musikalliansen samlar i RUS yrkesverksamma frilansande sångare och musikalartister och erbjuder dem schemalagda tider för arbete med noterad musik tillsammans med pianist samt kompetensutveckling genom t.ex. masterclasser. Det kostar ingenting att vara med i RUS, du betalar enbart för utnyttjad tid med pianist. Som antagen till RUS får du alltid information om våra aktiviteter och du är kvalificerad för deltagande i de masterclasser Musikalliansen arrangerar.

KOSTNAD/BETALNING

Kostnaden per repetitionstimme är 150 kr som betalas i slutet av varje termin. Betalningsunderlaget skickas till din e-postadress.

 

TIDSBOKNING

Bokning av tider sker via schemat som du hittar på rus.musikalliansen.org Du kan boka en timme med pianist per vecka och max tio timmar per termin. Varje repetitionstimme är 50 minuter lång (vänligen respektera tiden, det är viktigt att pianisterna får en kort paus mellan sångarna). I bokningsschemat ser du innevarande veckas schema och nästa veckas schema. Varje måndag kl 12.00 läggs schema ut för ytterligare en vecka.

 

Du kan själv välja i vilken stad du vill boka tid (Stockholm, Göteborg, Malmö).

 

NYHET - FLERTIMMARSBOKNING

Vi kommer under hösten att på prov ge deltagarna i RUS möjlighet att boka flera timmar med önskad pianist inför t.ex. en konsert/provsjungning. Regeln om max en timme per vecka gäller dock fortfarande, men du kan planera instuderingen med framförhållning. Boka flera tider genom att skicka ett mail till rus@musikalliansen.org där du beskriver konserten/provspelningen du vill arbeta inför samt önskemål om antal tider och pianist. Vi återkopplar då och lägger in dina tider i schemat.

 

NYHET - RAPPORT FÖR DELTAGANDE

Vi kommer i december varje år att begära in rapporter från deltagarna i RUS vari du ombeds beskriva din yrkesverksamhet. Vid utebliven rapport kommer du att plockas bort från RUS, men du är välkommen att ansöka igen inför nästkommande termin.

 

Välkommen till RUS hösten 2015 - hör av dig ifall du har några frågor!
0704-012758 daniel.greayer@musikalliansen.org