operamentor
Musikalliansen startar mentorskapsprogram för operasångare

I projektet matchas nyligen examinerade studenter från tre operahögskolor ihop med professionella sångare från branschen för ett mentorskapsprogram som varar under ett år.

Programmet erbjuds alumner från avgångskullarna 2020 samt 2021 från kandidat-, magister- och masterprogrammen från Stockholms konstnärliga högskola/Opera, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet samt Musikdramatik-sång vid Musikhögskolan i Malmö/Malmö Opera Academy.

Mentorskapsprogrammet är luftigt planerat och kostnadsfritt.
Bland annat ingår gemensamma aktiviteter för mentor och respektive adept såsom studiebesök, coaching och nätverksträffar. Musikalliansen projektleder och vägleder i programmet.

För frågor om mentorskapsprogrammet kontakta:
info@musikalliansen.org
Jeremy Carpenter, contact@jeremyrcarpenter.com