Kurs i sång för musikalartister

Kurs i sång för musikalartister hölls i Göteborg 15-17 juni. Deltagarna var anställda i Musik- och Dansalliansen samt medlemmar i RUS. Lärare: Helena Jonason, sång och Patrik Svedberg, piano.