FiF Frilansmusiker i Norrland - hur fungerar det?

En diskussion om förutsättningarna för det fria musiklivet i Norrland

Program:
Kl. 18.00 Introduktion

Kort om Musikalliansens verksamhet.

Länsmusiken/Institutioner/Arrangörer:
Hur ser den norrländska musikkartan ut – vilka är musiker, uppdragsgivare och arrangörer?

Hur viktigt är det med fasta musikertjänster t.ex. i Norrbotten?

Påverkar ”koffertmodellen” samverkan mellan musiker/ensembler, arrangörer,
institutioner, länsmusik och andra aktörer, och i så fall hur?

Hur ser flödet av frilansmusiker ut i Norrland och vilka är de? Var är de baserade?
Musiker:
Hur fungerar det att arbeta som frilansmusiker i Norrland?

Vilka är möjligheterna med att verka nationellt och internationellt med Norrland som bas,
och finns det även hinder/svårigheter?

Hur är det som boende någon annanstans i landet att ta gig i Norrland?

Kort PAUS

Diskussion: Hur kan vi förbättra förutsättningarna för frilansmusikers arbete i Norrland?
Vilka är behoven, vilka aktörer kan tillgodose dem, och hur?
Vad kan vi göra genast och vilka åtgärden behövs på lång sikt?

Efter diskussionen bjuder Musikalliansen på en mingeltallrik och ett glas i restaurang
Valdino.

VÄLKOMMEN!

Arr: Musikalliansen i samarbete med Acusticum och Norrbottensmusiken

O.s.a. till Ulrika Lind senast den 7 november.