Scenisk beredskap

Kurs i scenisk beredskap

För dig som är yrkesverksam musiker/sångare och vill utveckla din förmåga att hantera kravfyllda situationer såsom provspelningar eller solistuppdrag tillhandahåller Musikalliansen en coachande kurs i scenisk beredskap.

Föreläsningar och gemensamma samtal varvas med konkreta spel/sångövningar med pianist. Målet är att deltagarna ska få konkreta verktyg att använda sig av i starkt pressade situationer då nerverna vill spela oss olika spratt. Med väl genomtänkta övningar som i stor utsträckning anpassas till var och en av deltagarna gör vi ett arbete som kan leda till nya insikter och en större säkerhet i tuffa situationer.

Vi kommer att jobba med övningar i medveten närvaro och acceptans både i grupp och enskilt. Vi träffas tre gånger i januari och februari 2016 dagtid. Tiden där emellan får deltagarna chans att öva på det som är just deras utmaning.

Detta är ett pilotprojekt och vi önskar att de som anmäler sig är starkt motiverade och har möjlighet att närvara vid alla tre tillfällena.

Kursen är kostnadsfri och Musikalliansen bjuder på kaffe och lunch alla dagarna.

För vilka:
Yrkesverksamma frilansmusiker samt medlemmar i RUS (repertoarutveckling för sångare) samt övriga frilansmusiker/sångare som är kontinuerligt yrkesverksamma. Du behöver INTE vara anställd i Musikalliansen för att ansöka.

Antal deltagare:
6

Kursledare
Gunnel Bohman, operasångerska med många års erfarenhet av de internationella operascenerna. Nu även utbildad KBT-terapeut och diplomerad coach. Gunnel arbetar även som sångpedagog och karriärrådgivare åt framförallt operasångare. Gunnel har tidigare hållit i en temakväll inom verksamheten med RUS, med fokus på provsjungningar och den viktiga förberedelsen.

Anmälan
Anmäl dig till info@musikalliansen.org senast den 18 december. Anmälan ska innehålla uppgifter om din verksamhet samt varför du vill medverka i denna kurs. Urvalet görs av Musikalliansen i samråd med Gunnel Bohman, hänsyn kommer att tas till motivering samt gruppens sammansättning.