Folk & Kultur
Musikalliansen tar tempen på musiken - ett interaktivt rundabordssamtal, 8 februari 2024

Seminarium på Folk & Kultur i Eskilstuna

Utifrån en strategisk frågeställning startar en konversation runt ett stort bord på scenen:

-Vilka är de avgörande frågorna idag, för en stark och vital musiksektor imorgon?

Välkommen till en branschspaning med diskussion och analys, där även publiken bjuds in att delta i samtalet. Det finns gott om platser runt bordet, med utrymme för delaktighet och rotation. På scenen står även en flygel.

Medverkar från start gör bland annat:
David Lundblad, Länsmusikchef, Musik i Dalarna
Elena Smon Wolay, Utvecklingssekreterare Malmö stad
Karin Inde, Förbundsordförande Musikerförbundet
Noomi Hedlund, Projektledare Swedish Wind Power
Sara Aldén, Musiker

… och DU?

Samtalet inleds av Musikalliansens vd Osiel Ibáñez

Tid och plats
Torsdag 8 februari 2024, 12:45 - 13:45
Konsertsalen, Scenkonst Sörmland

Läs mer om programpunkten på Folk & Kultur:s hemsida.