vision
Din röst är viktig!

Vilken betydelse och funktion bör Musikalliansen ha för det framtida musiklivet?

Nu kan DU bidra till Musikalliansens framtida syfte och vision, genom att svara på en enkät som vi riktar till utövare och aktörer inom svenskt musikliv.

Enkäten tar cirka 15 min att fylla i. Dina svar är givetvis helt anonyma. Sista dag för att besvara enkäten är 30 juni. Tack för din medverkan!

Svara på enkäten här

Kort om Musikalliansen
Musikalliansens huvuduppdrag är att inom det offentligt stödda musikområdet erbjuda en anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Musikalliansen stödjer även hela det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier och samarbeten med andra aktörer på musikområdet.

Musikalliansen drivs i aktiebolagsform och finansieras huvudsakligen genom ett statligt verksamhetsbidrag. Bolaget ägs gemensamt av Svensk Scenkonst, Musikerförbundet, Symf, Fackförbundet Scen & Film samt Trygghetsrådet TRS. 

GDPR
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kartlägga synen på Musikalliansen i olika grupper. Uppgifterna är skyddade och används enbart i detta syfte. Svaren i undersökningen kan inte kopplas till specifika e-postadresser.