Kurs i Dorico, Stockholm 14 november 2019

En dag med introduktion till notskrivningsprogrammet Dorico. För anställda i Musikalliansen samt för medlemmar i FST Föreningen Svenska Tonsättare.

Tid: 9.00 - 16.00
Lärare: Henrik Strindberg
Plats: Musikalliansen, Hornsgatan 103 Stockholm

Innehåll

Workshop i improvisation, Stockholm 7-8 november 2019

Musikalliansen har tidigare samarbetat med Ros Hawley (Manchester) i projekten med konstnärligt skapande med och för barn med funktionsvariationer. Denna höst kommer Ros tillbaka till Stockholm för att arbeta med musiker i en improvisationsworkshop.

Workshopen vänder sig till dig som mestadels spelar efter noter, inte till vana improvisatörer. Du ska vara anställd i Musikalliansen eller vara yrkesverksam frilansmusiker. Skicka med ett kort CV i din anmälan.

Sångkurs med Pia Olby, Göteborg 25-26 november 2019

Musikalliansen bjuder in yrkesverksamma sångare inom jazz, visa, cabaret, improvisation och musikteater till en sångkurs med Pia Olby! 

Vi jobbar i grupp med andning/avspänning samt ett utforskande av vad Pia benämner ”råröst” mellan 10-12.

13-16 har vi masterclass.

Pia arbetar med musikalisk och scenisk gestaltning på lika villkor, då underlättar det att ha mottagare i rummet.

Ha gärna bekväma kläder som inte sitter åt.

Musikermöte med vision, Göteborg 12 november 2019

Förändring av egen kraft – strategiskt målarbete till önskat läge!
Workshop heldag för yrkesverksamma frilansmusiker. Dagen vänder sig i första hand till anställda i Musikalliansen samt till medlemmar i Musikcentrum Väst, men även andra frilansmusiker kan erbjudas plats om kursen inte blir fullsatt.
Tid: 9.30 - 16.00

Musikermöte med vision, Malmö 2 oktober2019

För anställda i Musikalliansen och andra yrkesverksamma frilansmusiker.

Musikalliansen bjuder in er som har musikprojekt som ni vill utveckla, eller som vill ta er musikaliska verksamhet till en nästa nivå. Vi kommer bl a att prata om musiklivets ekosystem, nätverk och nyckelpersoner inom och utom Sverige liksom också allmänt om spelställen och publik.