Tema: Frilansmusiker 2011 - hur förstärker du ditt kulturella och sociala kapital?

Musikalliansen bjuder in till en dag där olika sidor av frilanslivet blir belyst. För många musiker är det en nödvändighet att 2011 vara både frilans och egenföretagare, vare sig man är rustad för det eller inte. Vad är det för arbetsliv musikhögskolorna och andra konstnärliga högskolor utbildar för 2011? Stämmer det med verkligheten? Har alla frilansmusiker både det kulturella och sociala kapital som behövs för att överleva som musiker 2011?

Dagen är kostnadsfri!

Program
10.00 - 10.30 Kaffe

10.30 - 12.00 ”Konstnärens roll i kulturens politik” - Thomas Gustafsson ritar upp den musikaliska kulturpolitiska kartan.

12.00 - 13.00 Musikalliansen bjuder på lunch!

13.00 - 14.00 "Vad hindrar kulturen från att bli jämställd" - Vanja Hermele är genusvetare och journalist som undersökt kulturen ur ett genusperspektiv i ett antal rapporter. I sin föreläsning - baserad på undersökningarna om filmkonst, scenkonst och bildkonst - tar hon upp och analyserar några av de argument och tankefigurer som hindrar konsten från att bli så där fri och nytänkande som den gärna ger sken av att vara.

14.00 - 14.30 Martin Q Larsson från Rådet för kulturella och kreativa näringar berättar om regeringens satsning på kulturen sett ur näringslivssynpunkt och vilken hjälp som finns att få om man har en konstnärlig företagsidé.

14.30 - 15.00 Kaffepaus!

15.00 - 16.00 ”Sociala medier 2011 - hur kan jag maximera min synlighet?” - Alexander Culafic och Georg Herlitz från Kollektivet livet delar med sig av sina kunskaper om sociala medier, hemsidor och Google.

För mer info kontakta Maja Adolphson 08-402 28 52 Maja Adolphson

Sista anmälningsdag är den 30 mars till osa@musikalliansen.org