Petter Seander

Tema: Bilden av dig själv - viral marknadsföring, sociala medier och PR. Göteborg 19 april