Ragnar Berthling

Tema: Att söka offentligt stöd - frukostseminarium i Göteborg 29 september 2015

Att söka offentligt kulturstöd - en handfast workshop med Ragnar Berthling

För frilansmusiker och musikgrupper

Workshopen handlar inte om specifika stöd utan syftar till att ge en allmän förståelse av att:

- Göra en omvärldsanalys
- Förstå förutsättningarna för den som fördelar bidraget
- Förstå bakgrunden till stödet
- Formulera projektets mål och syfte
- Att beskriva ett projekts ekosystem av händelser, roller och ekonomiska flöden.

Seminariet ger också konkreta tips kring själva hantverket att söka stöd:

- Hur man formulerar sig och lägger upp en projektbeskrivning
- Systematisering av fakta
- Budgetering och redovisning
- Tips kring onlineansökningar.

Slutligen några funderingar kring att söka stöd hos aktörer som Kulturrådet, Musikverket och Creative Europe. 

Om Ragnar Berthling:
Ragnar har mer än 20 års erfarenhet av filmbranschen. Han har arbetat med programsättning av biografer och distribution av film men också som handläggare av filmstöd och bedömare av filmprojekt. Inom musikvärlden har han arrangerat hundratals klubbkvällar och konserter och är en av personerna som startade festivalen Sound of Stockholm. De senaste fem åren har han arbetat som verksamhetsledare för Musikcentrum Öst som arbetar med musikförmedling och musikprojekt.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost!

Samarrangemang mellan Kulturakademin Trappan och Musikalliansen

Anmälan görs till Kulturakademin Trappan senast 25 september.