RUS - Repertoarutveckling för sångare - Ansökan hösten 2014

Publiceringsdatum: 
2014-04-24

 

 

Ansökan öppnar den 6 maj 2014 och sista ansökningsdag är den 2 juni. Ansökan görs via rus.musikalliansen.org

Vad är RUS - repertoarutveckling för sångare?

Verksamheten riktar sig till frilansande yrkesverksamma sångare och musikalartister. Du som blir antagen ges möjlighet att till ett subventionerat pris arbeta tillsammans med en pianist med din aktuella repertoar, 50 min/tillfälle. Du bestämmer själv i vilken utsträckning du vill utnyttja möjligheten att boka tid med pianist, max 1 tillfälle/vecka. Kostnaden är 150 kr/50 min. 

Målet för verksamheten är att öka möjligheterna till mer arbete både nationellt och internationellt för deltagarna. För närvarande deltar 78 sångare och musikalartister i RUS.

När: september - december 2014
Var: Stockholm, Malmö, Göteborg

Behörighet
För att bli antagen till repetition med pianist ska du kontinuerligt ha arbetat och livnärt dig som frilansande sångare under de tre senaste åren. Dispens från treårsregeln kan ges till nyligen utexaminerade sångare. Du ska också vara utbildad vid någon av operahögskolorna/gått musikalutbildningen vid Högskolan för scen och musik i Göteborg eller solistutbildad vid någon av musikhögskolorna eller motsvarande utomlands. I särskilda fall kan även en väldokumenterad yrkesbakgrund vara meriterande.

Ansökan
I ansökan är det viktigt att det klart framgår hur mycket du har arbetat de tre senaste åren, dvs:


- var du har arbetat (arbetsgivare)

- vilka roller/uppdrag du har haft samt antal föreställningar

- hur många sångtillfällen du har haft med enstaka konserter

- vad du har på gång framöver 2014-2015.

Endast CV godkänns inte i ansökan då det ofta är svårt för referensgruppen att bedöma graden av yrkesverksamhet enbart utifrån dessa. Mer information om ansökan finns i ansökningsformuläret som finns tillgängligt på adressen rus.musikalliansen.org från den 6 maj 2014. Sista dag för att skicka in din ansökan är den 2 juni 2014.

Referensgrupp
RUS har en referensgrupp som behandlar ansökningarna till RUS, referensgruppen lämnar därefter förslag till Musikalliansens verksamhetsledare som fattar beslut om vilka som antas. Referensgruppen har att ta hänsyn till behörighetskriterierna ovan.

Information

För mer information kontakta:

Eva Sundström
08-402 28 56
070-843 00 43