Repertoarutvecklingsdagar

Musikalliansen erbjöd under 2009 28 grupper tillgång till repertoarutveckling och inspelning i SAMI:s studios eller på annan plats. Musikalliansen stod för studiokostnad, ljudtekniker, samt daglön till alla medverkande. Fem dagar för varje grupp. Av sammanlagt ca 90 musiker som deltagit i detta projekt är 18 stycken anställda i Musikalliansen. Då projektet blev mycket uppskattat kommer det att fortsätta under 2010.