Öppna musikaliska möten med barn - workshop med Duo Gelland

ÖPPNA MUSIKALISKA MÖTEN MED BARN - workshop med Duo Gelland

Kursen vänder sig till dig som är frilansande yrkesverksam musiker inom nutida/kammarmusik/improvisation och som vill utveckla din barn- och ungdomsverksamhet. Även tonsättare som är medlemmar i FST är välkomna att söka.

Duo Gelland brinner för barns rätt att utveckla sitt lyssnade. De använder en öppen metod, Strömsundsmetoden, för musikaliska möten i klassrummet och där ny konstmusik står i centrum.
Kommunikationen om musiken och lyssnandet sker i ord, bild, rörelse, musikimprovisation. Duo Gelland ser mötena i klassrummet som en fantastisk konstnärlig impuls, lika mycket för musikern som för barnen. De vill dela med sig av sin erfarenhet och fortsätta utveckla metoden tillsammans med er. Meningen är att varje deltagare finner en egen utvecklingsbar metod för framtida möten med barn och unga. Om fler musiker är med och utvecklar detta projekt ser vi framför oss att det kommer att sprida sig över landet och bidra till att fler barn får möta ny musik och inspireras att skapa egen.

Kursen kommer att genomföras på två platser i Bohuslän, Gerlesborgsskolan och Nordiska Akvarellmuseet. Bildpedagoger från varje institution kommer att medverka och med sina erfarenheter vara med att utveckla metoden. Det finns två tillfällen att välja på:
Det första tillfället är 6-9 september på Gerlesborgsskolan och det andra 15-18 november på Akvarellmuseet.
Schemat kommer i stora drag att se ut så här:

  • Torsdag, alla anländer till lunch. Introduktion, presentationer av varandra. Musicerande och övningar i kommunikation runt musiken.
  • Fredag, på förmiddagen fördjupning av arbetet nu tillsammans med barngrupper. Utvärdering och utveckling på eftermiddagen.
  • Lördag, fortsatt fördjupning nu tillsammans med barn och deras föräldrar. Utvärdering och utveckling på eftermiddagen.
  • Söndag, ev arbete med enbart vuxna. Samtal och utvärdering av dagarna. Avslutning vid lunch.

Kursen kan ses som en inspiration till utveckling för den enskilda musikern i närvaro och kommunikation med sitt spel, men också som en möjlighet för vidare förkovran i metoden. Förutom en vidareutbildning för frilansande musiker är projektet en utveckling av samarbetsformer mellan fria kulturutövare och kulturinstitutioner.

Både workshop och möten med barn kommer att videofilmas professionellt och projektet kommer även att dokumenteras skriftligt dels för vår egen utvärdering av sammankomsterna men också för att kunna sammanställa ett material som skall göra det lätt för en skola att ta del av materialet.

Kursen är kostnadsfri (inkl kost, logi och ev resa).
Kursen arrangeras av Elsbeth Bergh (projektledare och musiker) och Duo Gelland www.duogelland.com i samarbete med Gerlesborgsskolan, Nordiska Akvarellmuseet, Musikalliansen och FST (Föreningen svenska tonsättare).
Projektet finansieras av Statens Musikverk, Musikalliansen och FST.

Anmälan senast 17 augusti till Elsbeth Bergh, 0761-740233, elsbeth.bergh@gmail.com
Skriv vilket av tillfällena du vill anmäla dig till och bifoga några rader om dig själv och varför du vill vara med. Du kan även anmäla en ensemble. Frågor om upplägg och ansökan ställs till Elsbeth Bergh.