Nadin Al Khalidi

Nadin
Instrument
Sång, Algerisk Mandol, Saz
Genre
Arabisk Musik , Världsmusik
Malmö