Musik för en ung publik - konstnärligt fördjupningsprojekt

Musikalliansens utökade repertoarutvecklingsdagar - konstnärligt pilotprojekt riktat mot musik för barn och unga

Pilotprojektet är ett konstnärligt utvecklingsprojekt som syftar till att:

  • att utveckla musikprojekt av hög konstnärlig kvalitet riktat mot barn och unga
  • medverka till att höja kvaliteten på utbudet för barn och unga
  • utöka arbetsmarknaden för fria musikgrupper

Projektet riktar sig till yrkesverksamma musikgrupper som arbetar eller vill arbeta mot Skapande Skola och en yngre publik. Erfarenhet av barn/ungaproduktioner är inte ett krav, men en väl utarbetad projektidé krävs vid ansökan då arbetet med regissören börjar i november. Det är dock en fördel om gruppen redan har erfarenhet av barn/ungaproduktioner. Tre musikgrupper bereds plats inom pilotprojektet.

Projektet sträcker sig från 12 november - 11 februari 2013. Projektet avslutas med ett uppspel för en barngrupp på Kulturhusets Rum för barn. Projektarbetet sker i Stockholm, men egna repetitioner kan förläggas på valfri plats. Musikalliansen står för samtliga kostnader inklusive resa och logi i samband med regi och teamcoachning samt för kostnader för repetitionslokaler vid möten med regissör och teamcoach.

Projektets mål är inte att framställa en färdig barnproduktion, fokus ligger på den konstnärliga processen. Det går givetvis bra att söka med ett redan utarbetat projekt där gruppen här får hjälp med en konstnärlig fördjupning.

Innehåll
- introduktion
- project pitch - hjälp med utveckling av det egna projektet vad gäller innehåll, ekonomi, säljbarhet (2 tillfällen)
- teamcoachning - utveckling av samspelet inom gruppen (3 tillfällen á 3 timmar)
- arbete med regissör (3 tillfällen á 3 timmar)
- egen repetition (valfri tid mellan 12 november och 11 februari)

Gruppen är alltså uppbokad vid 8 tillfällen á tre timmar under projektperioden. Den egna repetitionstiden är frivillig.

Projektteam
Stephen Rapapport, regissör
Julia Högberg, regissör
Annica Sandh, projektutveckling
Helena Östblom Berg, teamcoach
Ida Wahlund, projektledare
Daniel Greayer, Musikalliansen
Maja Adolphson, samordning Musikalliansen

Läs mer om kursledarna här!

Ansökan
Ansökan kan göras av alla frilansmusiker som är yrkesverksamma, d.v.s. ej studerande eller till största delen arbetande som pedagog eller inom annat yrke. Anställning i Musikalliansen är ej nödvändig. Ansökan ska innehålla:
- information om gruppen och dess medlemmar
- tidigare erfarenheter av musikprojekt för barn/unga
- projektbeskrivning eller projektidé (projektet ska vara max 40 min)
- dvd, länk till Youtube eller liknande och/eller hemsida

Gruppen måste kunna närvara 12 november 9.00-16.00 13 november alternativt 14 nov 3 tim samt 11 februari 2013. Övriga tider görs upp med regissör/teamcoach/projektutvecklare.

Senaste ansökningsdag 31 oktober 2012
Besked ges senast den 5 november.

Vi är medvetna om den korta ansökningsperioden. Då detta är ett pilotprojekt vill vi gärna komma igång med en eventuell ordinarie verksamhet riktad mot musik för barn/unga under första delen av 2013. Ansökan skickas till info@musikalliansen.org
Vid frågor kontakta Ida Wahlund idamariawahlund@gmail.com 08-402 28 55 eller Maja Adolphson maja.adolphson@musikalliansen.org
08-402 28 52