Kvalifikationskrav

Kvalificerade till anställning är yrkesverksamma frilansande musiker som

  • uppfyller ”Grundkrav för sökande” (se nedan)
  • inte har en tillsvidareanställning i högre grad än 20 % av en heltidstjänst. En sådan tillsvidareanställning, på högst 20% av en heltidstjänst, ska avslutas vid anställning hos Musikalliansen.
  • inte uppbär pension
  • är folkbokförda i Sverige

Grundkrav för sökande

  • Du har, under de tre senaste åren räknat från ansökningstillfället, till övervägande del varit yrkesverksam frilansade musikutövare. 
  • Du har under de senaste fem åren varit engagerad i verksamheter som omfattas av offentligt kulturstöd genom:

a) Regelbundet återkommande engagemang vid institution eller annan uppdragsgivare som erhållit offentligt kulturstöd.

eller

b) I väsentlig utsträckning medverkat som utövare, enskilt eller i fri musikgrupp, som uppburit ekonomiskt stöd från Statens kulturråd (verksamhetsbidrag, turnébidrag eller fonogramstöd) eller regelbundet uppträtt vid offentligt finansierad turné eller hos arrangör som mottagit stöd som arrangör från Statens kulturråd eller annat offentligt stöd till arrangörer för engagemang av professionella fria musikgrupper.

eller

c) Beviljats arbets- eller långtidsstipendium från Konstnärsnämnden.

Sjuk, -graviditets, och föräldraledighet är överhoppningsbar tid med högst tre år.