Kurs i Dorico, Stockholm 14 november 2019
2019-08-30

En dag med introduktion till notskrivningsprogrammet Dorico. För anställda i Musikalliansen samt för medlemmar i FST Föreningen Svenska Tonsättare.

Tid: 9.00 - 16.00
Lärare: Henrik Strindberg
Plats: Musikalliansen, Hornsgatan 103 Stockholm

Innehåll

Skapa en ensemble
Skapa ett verk i flera satser/en samling visor
Mata in noter, dynamik, artikulation, text, mm.
Arbeta med layout
Skriv ut
Hitta hjälp i Doricos manualer och på Youtube

Att skriva in noter i Dorico skiljer sig från hur man arbetar i Sibelius och Finale. 

Krav

Dorico installerad på egen dator. 
Bra om man hunnit bekanta sig med Dorico. 

Köp Dorico

Dorico finns i två versioner: 
Dorico Pro (5.344 kr)
Dorico Elements (955 kr), upp till 12 instrument

Uppgradera från Dorico Elements till Dorico Pro (4.292 kr)

https://new.steinberg.net/dorico/compare-editions/

Prova Dorico i 30 dagar

https://new.steinberg.net/dorico/trial/

Anmäl dig så fort som möjligt till maja.adolphson@musikalliansen.org

Arrangörer: Musikalliansen och Föreningen Svenska Tonsättare FST