Kompetensutveckling

Workshop barn med särskilda behov 2017

En stor och viktig del av Musikalliansens uppdrag handlar om utveckling i olika former. Information om Musikalliansens kurser och kompetensutveckling läggs kontinuerligt ut på hemsidan. Flertalet av Musikalliansens kompetensutvecklingsinsatser vänder sig även till yrkesverksamma musiker som inte är anställda i Musikalliansen.