Frilansmusiker 2012 - verklighet och möjligheter! Temadag 7 maj i Göteborg

Den kulturpolitiska kartan har ritats om under 2011 med t ex Statens Musikverk som ny myndighet med uppdrag att stödja och främja det fria musiklivet, liksom införandet av samverkansmodellen i regionerna.

Under dagen får du träffa sakkunniga personer som hanterar offentliga bidrag för frilansmusiker på regional och nationell nivå. Vilka möjligheter finns, hur gör man? Och hur kan du maximera din synlighet i sociala medier 2012 - är det fortfarande relevant att ha en hemsida?

Dagen är kostnadsfri!

Program
10.00 – 10.30 Kaffe
10.30 – 11.30 ”Konstnärens roll i kulturens politik” - Thomas Gustafsson ritar upp den musikaliska kulturpolitiska kartan.
11.30 – 12.00 Ylva Gustafsson, regionutvecklare med fokus på kulturfrågor, berättar om aktuella stöd till fria kulturaktörer i Västra Götalandsregionen.
12.00 – 13.00 Musikalliansen bjuder på lunch!
13.00 – 14.15 Lisa Wallin, Statens musikverks nationella koordinator, berättar om Musikplattformens verksamhet och stödkriterier och lite om de andra stora statliga bidragsgivarna när det gäller musikområdet. Lisa ger också tips och idéer till dig som vill söka stöd från Musikplattformen samt möjlighet att få lite coachning och feedback på din eventuella projektidé.
14.15 – 14.45 Kaffepaus!
14.45 – 16.00 ”Sociala medier – ditt fönster utåt!” Alexander Culafic och Georg Herlitz från Kollektivet Livet delar med sig av sina kunskaper om sociala medier och hur du tränger igenom mediebruset. Och det behöver inte kosta något!

Arrangör: Musikalliansen

För mer info kontakta Maja Adolphson 08-402 28 52
maja.adolphson@musikalliansen.org

Anmälan gör till osa@musikalliansen.org senast den 27 april. Ange i din anmälan om du är musiker, student eller vilken organisation du representerar. Studenter är välkomna i mån av plats.