Från allmän till specifik – masterclass för sångare i Malmö

Publiceringsdatum: 
2013-06-11

När: 2-4 september klockan 10-17
Var: Malmö, lokal meddelas senare
Vad: Masterclass med Gunnel Bohman
Pianist: Johan Ullén

I samarbete med KulturKraft Syd arrangerar Musikalliansen en 3-dagars masterclass för yrkesverksamma operasångare med Gunnel Bohman. Du som deltar har frågor och funderingar och kan formulera dina behov och funderingar kring sångteknik, interpretation och sceniskt framförande.

Gunnel Bohman har haft en lång och framgångsrik internationell karriär och varit engagerad bl.a. vid Wiener Staatsoper, Mannheim och Frankfurt. Idag är Gunnel en mycket efterfrågad sångpedagog verksam bl.a. vid Operahögskolan i Stockholm.

Masterclassen är avgiftsfri för samtliga deltagare och åhörare.

Till ansökan bifogas
- kortare CV med information om utbildningsår, skola samt var du har arbetat.
- information om produktioner, konserter, provsjungningar m.m. under 2012-2014 (för bedömning av yrkesverksamhet).

Ansök via KulturKraft Syds hemsida.
Sista anmälningsdag: 8 augusti.
Urvalet görs av Musikalliansen och KulturKraft Syd i samarbete med Gunnel Bohman

Gunnel Bohman om sitt sätt att arbeta:
I mitt sätt att arbeta utgår jag ifrån en artists specifika behov och försöker lägga upp
undervisningen utifrån det. Fokus ligger på att hjälpa sångaren i sin strävan att hitta sitt eget uttryck i sitt artisteri. Att uttrycket blir specifikt, inte allmänt!
Självklart lägger jag också stor vikt vid det sångtekniska eftersom en solid sångteknik är själva basen för artisteriet och faktiskt helt avgörande för att få alla andra bitar på plats. Först när man vet vad man gör har man valmöjligheter.
Behov som kan finnas:
- förbättra sin sångteknik
- förbättra sin kommunikation med publiken
- auditionträning
- jobba med textförståelse och musikalisk interpretation
- repertoarförståelse
- insikt om vad som främjar karriären

Frågor besvaras av Daniel Greayer 070-4012758, daniel.greayer@musikalliansen.org

Välkommen med din anmälan!