Deltagare masterclass med Jason Robert Brown

Publiceringsdatum: 
2012-11-20

Följande musikalartister är uttagna att delta aktivt i Masterclass med Jason Robert Brown:

Rikard Björk
Sara Englund
Sean Kelly
Martyna Lisowska
Karin Mårtensson
Nina Norblad
Niklas Riesbeck
Johan Wennerstrand

En arbetsgrupp har behandlat ansökningarna till masterclassen. Arbetsgruppen har lämnat förslag till Musikalliansens verksamhetsledare som har fattat beslut om vilka som har antagits. Arbetsgruppen har bestått av Helena Jonason, röstcoach/sångpedagog, Anki Albertsson, musikalartist, Daniel Greayer, Musikalliansen. Vid uttagning har hänsyn tagits till: Yrkesverksamhet, i vilken grad den sökande har nytta av masterclassen i sitt fortsatta professionella arbete, jämställdhet, samt artister anslutna till Kulturkraft Stockholm.

Det finns fortfarande åhörarplatser kvar. Anmäl dig genom att skicka ett mail till osa@musikalliansen.org där du anger vilken/vilka dagar du är intresserad av att komma och titta! Välkommen!