R Berthling

Att söka kulturstöd - workshop 4 juni

Att söka offentligt kulturstöd 
- en handfast workshop med Ragnar Berthling

För frilansmusiker och musikgrupper

Workshopen handlar inte om specifika stöd utan syftar till att ge en allmän förståelse av att:

- Göra en omvärldsanalys
Förstå förutsättningarna för den som fördelar bidraget
Förstå bakgrunden till stödet
Formulera projektets mål och syfte
Att beskriva ett projekts ekosystem av händelser, roller och ekonomiska flöden.

Seminariet ger också konkreta tips kring själva hantverket att söka stöd:

- Hur man formulerar sig och lägger upp en projektbeskrivning
Systematisering av fakta
Budgetering och redovisning
Tips kring onlineansökningar.

Slutligen några funderingar kring att söka stöd hos aktörer som Kulturrådet, Musikverket och Creative Europe. Deltagarna ges också en möjlighet att ta med sig ett eget projekt som man kan förutsättningslöst diskutera med hela gruppen. Avslutningen blir ett öppet samtal kring att lyckas med ansökningar.

Workshopen kommer även att ges i Göteborg den 29 september, mer info kommer!

Om Ragnar Berthling:
Ragnar har mer än 20 års erfarenhet av filmbranschen. Han har arbetat med programsättning av biografer och distribution av film men också som handläggare av filmstöd och bedömare av filmprojekt.  Inom musikvärlden har han arrangerat hundratals klubbkvällar och konserter och är en av personerna som startade festivalen Sound of Stockholm. De senaste fem åren har han arbetat som verksamhetsledare för Musikcentrum Öst som arbetar med musikförmedling och musikprojekt.

Workshopen är kostnadsfri!

 

Anmälan görs till info@musikalliansen.org senast den 31 maj.