Artist Management - frukostföreläsning i Göteborg 6 mars 2017

Musikalliansen och Kulturakademin Trappan bjuder in till ett frukostseminarium om hur du som musiker kan nå ut internationellt. Du får råd om hur du kan exponera dig på ett effektivt sätt. Du får även tips om hur du kan utveckla kontorsrutinerna i din egen verksamhet. 

Silvia Sardeira har varit verksam inom musikbranschen sedan 2003. Hon arbetar som ansvarig för Musikcentrum Västs exportprojekt samt som konsulent för artister och festivaler. Hon ansvarar också för musikadministrationen i olika internationella projekt. Silvia har tidigare arbetat med PR och som producent, bokare, artistmanager och programchef på en internationell scen i Lissabon under mer än sex år. 

Vi bjuder på frukost och seminariet är kostnadsfritt. Varmt välkomna!

 

Anmälan görs under ”Anmälan” på www.kulturakademintrappan.se 

Där kan du även läsa mer om innehållet i seminariet

Senast den 28 februari.