Ansökan JazzShowcase

Vem kan söka?

Detta showcase är för jazzmusiker som är i början av in professionella karriär och som vill spela inför branschen, i sällskap av ett band med etablerade och skickliga musiker. Du söker som enskild instrumentalist eller sångare, inte med band eller grupp. 

Framförandet under showcase får vara max 10 minuter långt och möjlighet till kort repetition finns under dagen. 

Hur gör du för att söka?

Fyll i formuläret och svara på frågorna, samt länka till 2-3 inspelningar som representerar dig som musiker.

Besked kommer att ges till alla sökanden före den 10 okt. 

Hur gör vi urvalet?

Vi bedömer din ansökan utifrån de musikaliska färdigheter som visas på inspelningarna, samt utbildning och erfarenhet. Eftergymnasial utbildning i musik är ett plus, men inget krav. Vi prioriterar sökande som är färdigutbildade, med undantag för studenter på avancerad nivå (ex. master- eller diplomutbildning). Vi tar även hänsyn till mångfald i disciplin, genre och jämställdhet i urvalet. Bedömningarna görs av en referensgrupp med representanter från Musikalliansen, Musikcentrum och Svensk Jazz, samt de medverkande musikerna i bandet.

Hur går detta showcase till?

Framförandet kommer vara max 10 minuter långt. Möjlighet till kort repetition med bandet ges samma dag som showcase. Om du blir kallad kommer vi att skicka ut mer information.

Ansökningsformulär: