Anställning 2022 (Tilläggsperiod)

Tilläggsperiod för ansökan till Musikalliansens anställningsomgång

Tilläggsperioden för att söka gäller dig som innehar en tillsvidareanställning på högst 20% och som har avstått från att ansöka på grund av en felformulering i platsannonsen.

Klargörande: en tillsvidareanställning på högst 20% skall avslutas om du blir erbjuden en tjänst på Musikalliansen, däremot behöver den inte vara avslutad vid ansökningstillfället till Musikalliansen.

Om du avstått från att ansöka på grund av en tillsvidareanställning på högst 20%, är du välkommen att registrera din ansökan från 6 maj t.o.m. 20 maj 2022.


Om Musikalliansen

Musikalliansen huvuduppdrag är att inom det offentligt stödda musikområdet erbjuda en anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet.

Musikalliansen stödjer även hela det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier och samarbeten med andra aktörer på musikområdet.

För närvarande är 155 instrumentalister, sångare, korister musikalartister och dirigenter anställda.

Anställningsvillkor

Som anställd på Musikalliansen har du en villkorad grundanställning och ansöker om tjänstledighet för att arbeta som frilansande musiker och sångare. Du har rätt till tjänstepension, trygghetsförsäkringar, semester och omfattas av kollektivavtal.

Vid arbete som musiker förlängs rätten till anställning. Anställningen avslutas om du inte längre uppfyller kraven på kontinuerlig yrkesverksamhet.

Anställningen är planerad att starta den 1 oktober 2022.

Inför ansökan

Grundkrav som ska uppfyllas av alla

  • Du som ansöker ska vara folkbokförd i Sverige.
  • Du ska under de senaste tre åren räknat från ansökningstillfället till övervägande del varit professionell frilansade instrumentalist, som sångare, korist, musikalartist eller dirigent.

Dessutom ska minst ett av följande grundkrav uppfyllas

  • Regelbundet återkommande varit engagerad som utövare vid institution som finansieras av offentligt kulturstöd. Sådana institutioner är t ex opera- och konserthusen, länsmusik/regionalt scenkonstbolag och Riksteatern eller lokala arrangörer med kommunalt, regionalt eller statligt stöd (se Kulturrådet: Beviljade bidrag )
  • I väsentlig utsträckning medverkat som utövare, enskilt eller i fri musikgrupp som uppburit ekonomiskt stöd från Statens kulturråd (verksamhetsbidrag, turnébidrag eller fonogramstöd); eller regelbundet uppträtt vid offentligt finansierad turné eller hos arrangör som mottagit stöd från Statens kulturråd eller annat offentligt stöd.
  • Uppburit arbets- och/eller långtidsstipendium från Konstnärsnämnden.

Urvalskriterier

  • Professionellt engagemang som frilansmusiker; endast avlönade eller fakturerade engagemang kan tillgodoräknas under de senaste fem åren från ansökningstillfället.
  • Om du har haft en tillsvidareanställning ska den inte ha överstigit 20% av en heltid under de senaste 3 åren, och vara avslutad vid anställningstillfället.
  • Yrkesnära arbete om högst 20% av den totala tillgodoräkningsbara kvalifikationstiden.
  • Sjuk- graviditets, och föräldraledighet är överhoppningsbar tid (med längst tre år).
  • Då särskilda skäl föreligger kan Musikalliansens styrelse godkänna även andra meriter som kvalificerande.

Välkommen med din ansökan

I din ansökan behöver du uppge samtliga uppdrag du haft som musiker eller sångare under de senaste fem åren.
Vi rekommenderar att du påbörjar din registrering i god tid.

Mer information om registreringen samt ”Frågor och Svar” finner du på registreringssidan.

Ansökningsperioden är avslutad sedan den 20 maj

Kontakt

E-post: rekrytering@musikalliansen.org
Telefon: 08-402 28 53
Telefontid: måndag - torsdag, 09.00 - 12.00 och 13.30 - 16.00.

anstallning2022