Positivt för alliansmodellen i MP:s kulturpolitiska rapport samt några förtydliganden

Publicerat: 
2015-10-21

Miljöpartiets arbetsgrupp för kulturpolitik har i dagarna kommit med en rapport för hur partiets framtida kulturpolitik kan utformas. I rapporten nämns alliansmodellen för frilansande musiker, skådespelare och dansare som en modell som bör byggas ut och även omfatta fler konstnärsyrken. Det är mycket glädjande för Musikalliansen att alliansmodellen uppmärksammats och bedöms vara så framgångsrik!

Flera personer har hört av sig till Musikalliansen angående innehållet och vi vill här förtydliga några saker som rör själva anställningen i Musikalliansen. Detta p.g.a ett sakfel i rapporten och även i en artikel i Dagens Nyheter rörande skatt på bredband (där Musikalliansen nämns).

1. Anställningen i Musikalliansen är inte istället för att frilansa. Som anställd i Musikalliansen fortsätter man sin verksamhet som frilansmusiker precis som innan man blev anställd.

2. Musikalliansen är arbetsgivare åt de anställda frilansmusikerna. Musikerna tar tjänstledigt från Musikalliansen vid arbete som musikutövare. Anställningen ger kontinuitet i yrket i form av regelbundna inkomster. Musikerna omfattas i sin anställning också av sociala trygghetsförsäkringar.

3. Den garanterade månadslönen från Musikalliansen är kopplad till den ersättning som de anställda musikerna får när de är tjänstlediga från Musikalliansen. När de anställda musikerna arbetar för andra uppdragsgivare räknas lönen ned enligt ett system som relaterar till intjänade gager. Musikerna får aldrig ersättning samtidigt från Musikalliansen och annan uppdragsgivare.

4. Anställningen i Musikalliansen fortlöper så länge den anställde musikern är kontinuerligt yrkesverksam (villkorad visstidsanställning).

Läs mer här om vad Musikalliansen är, alliansmodellen och vad en anställning innebär: Om Musikalliansen

Miljöpartiets rapport: Miljöpartiets kulturpolitiska rapport

Artikel i DN: DN 2015-10-21