Musikalliansen anställer

Publicerat: 
2016-10-10

Musikalliansen kommer under hösten att rekrytera 15 frilansande musikutövare (musiker, sångare, musikalartister, dirigenter). För att söka anställning i Musikalliansen skall du ha varit yrkesverksam som frilansare de senaste 3 åren räknat från den 1 oktober 2013. För att ha rätt till anställning ska din verksamhet under de senaste 5 åren även ha omfattats av offentligt kulturstöd i någon form. Läs mer om vad en anställning i Musikalliansen innebär och vilka grundkrav som måste uppfyllas.

Har du frågor som rör anställning eller ansökan kontakta Alathea Evans: rekrytering@musikalliansen.org tel: 08-402 28 55

Du som har ansökt elektroniskt vid tidigare tillfällen behöver inte skriva in de gamla uppgifterna igen, du kommer enbart att behöva registrera arbeten utförda mellan
1 januari 2015 - 30 september 2016.

Ansökningsomgången pågår mellan 17 oktober - 25 november 2016. Du ansöker här: http://rekrytering.musikalliansen.org